Politikamız

İNDEM TESİSAT VE TİCARET A.Ş. olarak amacımız,
• Çeşitli Laboratuvar ve Sterilizasyon  Cihazlarını müşterilerine zamanında ve en üst düzeyde müşteri memnuniyeti ile  ulaştırmayı,
• Sektörel pazarda, “en yüksek kalite, en uygun süre ve en uygun fiyat” politikasına bağlı kalarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, bu doğrultuda yönettiğimiz tüm süreçlerde sürekli geliştirme ve iyileştirme yapmayı,
• Süreçlerin sürekli revize edilmesinde çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin de arttırılması gerektiğinin bilincinde olarak onları destekleyecek eğitim olanakları sağlamayı,
• Satış sonrası yerinde ve zamanında hızlı ve etkili servis hizmeti sağlamayı,
• Müşterilerimiz tarafından tanımlanan kalitede, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler sağlayarak, bu amaçla tüm çalışanların katkısıyla, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, proses, ürün ve hizmet kalitesini geliştirecek, alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirmeyi temin edecek  tanınır, güvenilir bir marka olmayı,
• Yürürlükteki yasa ve mevzuat şartlarına uymayı,
• Personele, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak İş Güvenliği öncelikli çalışmayı,
• Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesini ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamayı,
görev bilir, taahhüt eder ve politikamız olarak benimseriz.

KVKK Aydınlatma Metni için tıklayınız.